Sí, però...

Avui vull compartir amb vosaltres un article publicat al prestigiós diari Cinco Días. En ell se’ns diu que un autònom ha de facturar 2.000€ per poder-ne guanyar-ne menys de mil. Us animeu a comprovar-ho?

 

1.- La facturació ha d’incloure l’IVA?

Mai. Quan es pacten honoraris per serveis entre empreses sempre són sense IVA, que s’ha d’afegir a posteriori. Per tant, en aquest article, la facturació real necessària de què es parla per assolir aquest salari inferior a 1.000€ és de 1.652,89€. Aquest és el cost real pels seus clients.

 

2.-  Quin preu/hora sortiria amb aquesta facturació?

Se’ns parla de jornades de 60 hores setmanals. Anem a suposar que no totes les setmanes siguin tan dures i que el promig sigui de 50 hores setmanals. Arrodonint, això implicaria 200 hores mensuals (50 x 4), amb la qual cosa el preu hora seria de 8,26€/hora. Si els teus clients només estan disposats a pagar-te aquest preu/hora només  pot voler dir una cosa: la teva feina no val més que aquests 8,26€/hora. Planteja-t’ho.

 

3.- Si estigués en plantilla, quin salari net em quedaria per aquest cost d’empresa?

Això dependrà de si l’empresa que ens contracta pot acollir-se a alguna bonificació a la Seguretat Social, a la nostra situació familiar, si tenim hipoteca sobre la primera vivenda, … Però per poder fer una aproximació, podem dir que dels 1.652,89€ que l’empresa estaria disposada a pagar per nosaltres, hi ha una part que seria l’aportació que la pròpia empresa ha de fer a la Seguretat Social, que sol rondar el 33% del salari brut, amb la qual cosa ens queden 1.242,77€ bruts. Si hi afegim que ens correspon una retenció per IRPF del 8% i que com a treballadors també hem de fer una aportació a la Seguretat Social superior al 6%, ens quedaria un salari net que rondaria els 1.050€. És a dir, aproximadament un 10% superior a si fóssim autònoms.

 

4.- I les pagues extres? I les vacances? I les baixes per  malaltia?

Aquesta sí que és una diferència substancial entre els dos casos. Com a autònoms, desapareix el concepte de paga extra. Per tant, per poder comparar cal mirar el cost total anual, en comptes de mes a mes.

Pel que fa a les vacances, està clar que si no es treballa no es factura. Es tracta d’un altre factor a tenir en compte alhora de comparar un salari d’un treballador en plantilla amb el cost d’un professional extern.

I les malalties, en el cas dels autònoms, estan també cobertes i es cobra en proporció a la cotització que es pagui mensualment. Com que se sol tendir a cotitzar per mínims, la prestació que es rep quan s’està de baixa, és pràcticament simbòlica, i més si es té en compte que cal que l’autònom segueixi pagant la cotització cada mes.

Així doncs, aquests 1.242,77€ bruts portarien inclosa la part proporcional de les pagues extres i les vacances, amb la qual cosa, en un mes sense pagues, aquest salari encara seria més reduït passant a 1.065,23 bruts quedant un net de poc menys de 900€.

 

En definitiva, per ingressar uns 1.000€ nets com a autònom, cal facturar-ne més de 1.650€. I el net de tot l’any seria d’uns 11.000€ (comptant que volem fer un mes de vacances) .Però és que si la mateixa feina la fem donats d’alta al Règim General, resulta que per aquest cost de l’empresa client, realment només rebríem 14 pagues de 900€ a l’any, o sigui un net d’uns 12.700€. Per tant, sí que és menys, però no tant menys com es vol presentar en aquest article.

 

De totes maneres, la conclusió realment interessant a extreure’n, és que si realment som uns bons professionals, identifiquem quina feina hem de fer, i com l’hem de fer, no caldrà que venguem els nostres serveis a 8,26€/hora. I si realment ningú està disposat a pagar un preu superior pels nostres serveis, realment tenim un problema molt més greu que la fiscalitat dels autònoms.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0