Valoració d'Empreses

Valoració d'Empreses Girona

Davant de la possibilitat de comprar o vendre una empresa cal tenir molt clar quin és el preu a pagar-ne. Des de MAXIUS us orientem i mitjançant diferents mètodes de valoració d’empreses us indiquem quin és l’interval lògic en què s’hauria de moure la transacció. Aquest valor vindrà determinat per les expectatives de generació futura de recursos i aquestes expectatives no depenen únicament dels balanços actuals, sinó també de l’estil de direcció, l’equip professional, el posicionament de l’empresa en el mercat, la cojuntura macroeconòmica, ... En definitiva una multitud de paràmetres que tal tenir presents i per això a MAXIUS considerem indispensable realitzar diverses visites a l’empresa abans de proporcionar una valoració objectiva.

 

La compra-venda d’empreses o part d’elles es dóna més sovint del que imaginem. Traspassos, socis que volen entrar, socis que decideixen abandonar el projecte, empresaris que es jubilen i prefereixen desvincular-se de l’empresa, ... Segurament tots hem viscut alguna situació similar ben a prop. I amb quin criteri s’ha decidit el valor de l’empresa? Evidentment en qualsevol operació comercial, mentre comprador i venedor es posin d’acord l’acord semblaria just, però no preferiríeu afrontar una compra o una venda disposant de més informació que l’altra part negociadora? Segurament després d’una valoració objectiva trobaríeu arguments per defensar amb més contundència la vostra opinió.

 

El que està clar és que les empreses no acostumen a funcionar soles. I en les que realment passa això, els seus socis no solen tenir intencions de vendre. Per tant, quan algú es planteja la compra d’una empresa, especialment si es tracta d’una petita empresa, el primer que s’ha de preguntar és què creu que pot aportar de nou per tal de millorar-la. Això el conduirà a una valoració superior que a la part venedora i la decisió de compra serà fàcil de prendre. Si la conclusió és que no hi pot aportar millores rellevants la valoració que en farà serà més baixa i l’operació serà més difícil que es tanqui.

 

 

També hi ha empresaris que basen la seva activitat en comprar empreses en situacions complicades, aportar-hi els seus coneixements de gestió, reflotar-les i després vendre-les a un preu superior al que les havien comprat, o cedint la gestió a alguna persona de la seva confiança sense deixar-ne la propietat. Aquest model de negoci sol ser bastant lucratiu, però requereix disposar de molts coneixements de diferents àrees i acostuma a desgastar a nivell personal perquè implica conviure contínuament amb les situacions crítiques de les empreses.

Valoració d'Empreses Girona