MAXIUS Consultoria Estratègica

Consultoria Estratègica a Girona

La idea de MAXIUS neix de la detecció d'una necessitat en els emprenedors i empresaris.

Sovint, el lideratge d'una pime l'ostenta un professional que té coneixements del seu sector. Per exemple, el gerent d'una empresa de fusteria, sol ser un fuster que va començar treballant com a autònom i que va veure recompensada la seva feina ben feta acumulant més comandes, fent-se necessària la contractació de més personal per la seva empresa i veient-se obligat a canviar el seu rol per convertir-se en gerent d'una empresa. Aquest nou rol requereix unes competències diferents a les que desenvolupava anteriorment i els coneixements tècnics necessaris també canvien.

Arribat aquest punt es recomana l'acompanyament per part d'una figura al seu costat que complementi els seus coneixements de fusteria i la formació que hagi decidit rebre. Però els càrrecs d'Adjunt a Gerència o Director Financer, solen tenir associats uns salaris elevats que l'empresa, en els seus inicis probablement no pugui assumir a temps complet.

 

 

MAXIUS vol ser aquest complement, oferint ajuda empresarial, aportant els coneixements tècnics com a una col·laboració externa tot i que el seu tret diferencial és el fet de destinar un determinat nombre d'hores setmanals dins de l'empresa per tal de poder-ne captar millor la situació real interna amb els seus punts forts, punts a millorar, oportunitats i amenaces i així poder detectar noves oportunitats de negoci

Consultoria Estratègica Girona

La immensa majoria de petites empreses recorren als serveis d'un assessor fiscal que també l'ajuda a fer les anàlisis de balanços periòdiques, però sovint la informació que arriba a l'assessor fiscal té algunes mancances. Per això a MAXIUS creiem en el treball dins de la pròpia empresa, i així comprovar la informació necessària per la presa de decisions és certa i completa.