Per què MAXIUS?

El nostre tret diferencial

La diversitat de coneixements i experiència acumulada és el nostre tret diferencial. Aquesta versatilitat ens converteix en els interlocutors idonis amb entitats financeres, organismes oficials, proveïdors de software informàtic, assessories fiscals, advocats, notaris, ... Coneixem el llenguatge que cal fer servir amb cadascun d'aquests col·lectius i això elimina els riscos de malentesos i els problemes que poden originar.


També us garantim un notable increment de la productivitat de tots els membres del vostre equip que treballin amb un ordinador, gràcies a petites aplicacions personalitzades en cada cas, que permetran reduir fins a gairebé eliminar el temps destinat a la majoria de tasques que es realitzen amb suport informàtic.

  

En definitiva, amb MAXIUS tindreu un ampli ventall de serveis a la vostra disposició, concentrats en una sola persona, i amb la dedicació temporal que es consideri oportuna segons les necessitats de la vostra empresa.

 

Per altra banda, també suposa l'avantatge de ser un contracte mercantil, amb la qual cosa s'eliminen les barreres que suposen les contractacions laborals.

Metodologia