Anàlisi d'Inversions

Anàlisi d'inversions

Mantenir el valor dels actius de les empreses és un factor clau pel seu desenvolupament i per evitar la pèrdua de competitivitat. Si aquests no es van renovant periòdicament, amb el pas del temps perden valor i efectivitat. Per això és vital dissenyar un pla d’inversions que garanteixi la continuïtat de l’empresa. 

 

Invertir en una nova línia de producció, desenvolupar nous productes, comprar una altra empresa, ampliar les instal·lacions, rendibilitzar excedents de tresoreria, ... totes aquestes decisions tenen més probabilitat d’èxit si prèviament s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva. Calcular paràmetres com la TIR i el VAN de qualsevol inversió és un pas indispensable abans de prendre la decisió final, juntament amb la capacitat d’obtenir el finançament que requereixi.