Business Intelligence

Quant temps trigueu a fer una previsió de tresoreria?

I a treure estadístiques de venda?

I a fer comparatives mensuals?

I comparatives interanuals?

I a obtenir un compte de pèrdues i guanys per centre de cost?

 

Si qualsevol d'aquestes feines us suposa més de 2 minuts és molt probable que no estigueu aprofitant al màxim les eines ofimàtiques.

 

L'ús de connexions ODBC a la base de dades del vostre sistema informàtic, la vinculació a taules de Microsoft Access, l'extracció de les dades traspassant-les a Microsoft Excel per fer un tractament de les dades a través de taules dinàmiques i programació, permet obtenir informes de manera automàtica i a temps real amb un sol click.

 

Aquesta és la principal aportacions que ofereix MAXIUS i un dels nostres trets diferencials: INFORMACIÓ RELLEVANT, FIABLE, A TEMPS REAL I A L'INSTANT.

 

Destinar molt de temps a l’obtenció de les dades i confecció d’informes imprimint llistats periòdicament, fent càlculs, agrupacions, traspassant-ho d’un programa a un altre duplicant la informació, ... és del tot improductiu i a més, es corre el risc de cometre errors en tots els processos manuals.

 

 

A MAXIUS apostem per aproximar la informació degudament estructurada a la Direcció General, aconseguint que els seus esforços i el seu temps es destinin exclusivament a l’anàlisi i a la presa de decisions, optimitzant així els seus recursos i fent-los molt més productius.