Plans de Viabilitat

Voleu saber si la vostra idea de negoci és econòmicament viable?

Us interessaria determinar l’increment de vendes que cal per tal que la inversió en una nova línia de negoci sigui rendible?

Coneixeu l’estructura de costos de la vostra empresa?

 

 

MAXIUS us ajudarà a respondre totes aquestes preguntes i així aprofitareu millor els vostres recursos i us evitareu algun ensurt.

Viabilitat