Consultoria Estratègica

Des de MAXIUS us ajudem a detectar noves oportunitats de negoci, decidir quins són els clients estratègics, orientar en les noves tendències del vostre sector, avançar-vos a la competència, adquisició d'altres empreses, integracions verticals, estudis de mercat, ...

 

Conjuntament desenvoluparem el Business Plan analitzant diferents escenaris a curt, mitjà i llarg termini de cadascuna de les àrees que composen la vostra empresa.

 

L’acompanyament en exercicis com la definició de la missió, la visió i els valors o l’anàlisi DAFO són claus en aquest procés i sempre ens porten a conclusions sorprenents que afavoreixen el descobriment de noves oportunitats de negoci.