Control de Gestió

Després d’analitzar l’empresa, el mercat i el seu sector, definim quines són les variables clau per a la presa de decisions. Seguidament dissenyem les eines necessàries per fer un seguiment d'aquests indicadors que es resumeix en un quadre de comandament que mostra les dades a temps real.

 

La definició d’aquestes variables es pot adecuar a cada àrea de la vostra empresa (Vendes, Marketing, Producció, Finances, RR.HH., ...)

 

Paral·lelament s'estableix un pressupost per a cada àrea funcional i periòdicament s'analitzen les desviacions que es puguin produir. 

En aquesta etapa proporcionem d'una banda el diagnòstic, i de l'altra, recomanem les mesures correctores que caldria aplicar.