Optimització de Recursos

Optimització de Recursos

Les empreses més exitoses que apareixen als mitjans de comuniciació últimament, tenen en comú el fet de basar les seves estratègies en la innovació i la internacionalització. Són dos pilars bàsics del desenvolupament empresarial que, si a més van acompanyats de millores en la productivitat, suposen un avantatge competitiu respecte la resta de competidors.

 

La productivitat és la relació entre la producció obtinguda i els recursos necessaris per produir-la en un temps determinat.

 

Sovint, dominats per la inèrcia, per costums, per tradició, ... a les empreses es destina molt de temps a tasques que no aporten valor.

 

Us heu plantejat mai si totes les tasques que feu són indispensables?

Sabeu quina documentació se us pot exigir legalment?

Us heu preguntat si existeixen nous mètodes de treball que siguin més automàtics?

Coneixeu els riscos que correu que es cometin errors humans en els processos manuals?

I l’impacte que poden tenir aquests errors?

Amb quina freqüència s’utilitzen a la vostra empresa verbs com copiar, repassar, revisar, confirmar, validar, corregir, rectificar, ...?

 

 

Des de MAXIUS us ajudem a reduir els temps de les diferents tasques aportant noves idees per gestionar les vostres empreses de manera més eficient. Aquestes canvis també ajuden a millorar el clima empresarial. Els vostres col·laboradors disposaran de més temps per fer tasques més productives, se sentiran més útils i motivats, i aquesta serà la imatge que projectaran cap a l’exterior, afavorint un sentiment de confiança cap a la vostra empresa.